<-- top -->
Gebruik nederlandse taal Use english

RIES

Internet Verkiezingen

Verkiezingen houden met behulp van het internet. Dit onderwerp speelt al jaren. Toch zijn er niet veel ontwikkelingen op dit gebied en van deze ontwikkelingen mislukken er nog velen. Waarom is dat?

Het houden van ( traditionele) verkiezingen is een ingewikkeld proces of eigenlijk een hele verzameling van processen. Om deze processen om te zetten naar een internet omgeving is uitgebreide kennis nodig van het houden van verkiezingen in combinatie met de facetten van een internet omgeving. Het traditionele afschermen van een stemserver levert in de praktijk meer problemen op dan dat het u iets oplevert. Wij hebben voor een andere benadering gekozen. Men moet de stemserver juist zo licht mogelijk maken en de veiligheid van het systeem baseren op het protocol dat men gebruikt en niet op externe factoren.

Deze systematiek is reeds in ontwikkeling vanaf 1999 onder de naam 'RIES' (Rijnland Internet Election System)

RIES heeft reeds de volgende belangrijke mijlpalen behaald:

Daarnaast heeft RIES de volgende eervolle erkenningen verkregen:

Meer informatie over: openRIES

Wilt u meer specifieke informatie over RIES? Neem dan gerust contact met ons op voor uitgebreide documentatie of voor een vrijblijvend gesprek.